Godziny otwarcia lodowiska Przy Skarpie:

- w dni powszednie - 8.00 - 21.00

- w soboty i niedziele – 10.00 - 21.00

- przerwa techniczna 14.00-15.00

 (Termin otwarcia lodowiska 05.12.2020r.)

Maksymalna liczba osób jednocześnie korzystających z obiektu: 40

Ceny wejściówek:

- bilety: normalny 7 zł/h, ulgowy 5 zł/h,

- bilety rodzinne: normalny 6 zł/h, ulgowy 5 zł/h.

- wypożyczenie łyżew: 8 zł.

 

Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

1. Zachowania dystansu społecznego.

2. Obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt.

3. Przestrzegania aktualnych wytycznych odnośnie reżimu
    sanitarnego.

4. Stosowania się do poleceń obsługi lodowiska.