Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.XI.2021r., z dniem
dzisiejszym tj. 1 grudnia 2021 roku, limit osób przebywających na terenie
obiektów sportowo - rekreacyjnych zmienił się na 1 osobę na 15m2 (wcześniej
limit wynosił 1os/10m2). Nowe obostrzenia obejmują również baseny i
aquaparki, gdzie limit zapełnienia został zmniejszony do 50% (wcześniej
limit wynosił 75% zapełnienia). Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w
w/w limitach.