Uprzejmie informujemy, że OBIEKTY SPORTOWE Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu tj,.

Lodowisko TOR – TOR,

Stadion Miejski,

Boiska Piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną,

Korty Tenisowe

Motoarena

Hala Olimpijczyk

Przystań Toruń

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2021r., dostępne są dla sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryzykiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe,
o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r., o sporcie (Dz.U. z 2020r., poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ogólnodostępne obiekty sportowe i rekreacyjne tj.,

Boiska ogólnodostępne,

ORLIKI,

Skate Parki,

Siłownie zewnętrzne,

Fit – Parki,

i inne

od dnia 27.03.2021r., do dnia 18.04.2021r., są wyłączone z użytkowania.