Zmiany w funkcjonowaniu miejskich obiektów sportowych

1. Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na dany obiekt

3. Obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych odnośnie reżimu sanitarnego