Informujemy, że dnia 11.05.2020r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu przyjął  w używanie od Gminy Miasta Toruń budynek Hali Szermierczej znajdujący się przy ul.Bolesława Chrobrego. W obiekcie będzie prowadzona działalność sportowo-rekreacyjna i został MOSiR-owi przekazany do bezpłatnego używania.