BOISKA TYPU ORLIK
W związku z wątpliwościami wynikającymi z treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja  2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących liczby osób korzystających z obiektu typu „Orlik”, Wydział Sportu i Rekreacji w dniu 6 maja br. zwrócił się z zapytaniem  do Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu z prośbą o interpretację i odpowiedź w podnoszonej kwestii: jak należy traktować obiekt z dwoma różnymi boiskami  w kompleksie: do piłki nożnej i wielofunkcyjnym czy jako odrębne boiska czy jako jeden obiekt jak wynika z Rozporządzenia.
W dniu 8 maja br. o godz. 12.31 otrzymaliśmy odpowiedź i wytyczne Ministerstwa Sportu, które stoi na stanowisku, że każde boisko w obiekcie należy potraktować odrębnie, co oznacza, że z każdego z nich może korzystać po 6 osób plus trener w przypadku grup zorganizowanych z zachowaniem nadal obowiązujących zasad.  
W związku z tym wprowadzamy zmiany w zakresie liczby korzystających z boisk typu „Orlik”:
Obiekty czynne:
 od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00 – 20:00;
- w godzinach 15:00 – 17:00  dostępne dla użytkowników indywidualnych  
- w godzinach 17:00 – 20:00 dostępne dla klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, grup zorganizowanych, a w przypadku braku rezerwacji boisk także dla użytkowników indywidualnych
Zasady korzystania

1. Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 12 osób, po 6 osób na każdym z boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne). 

2. W przypadku grup zorganizowanych na każdym boisku może przebywać po 6 osób oraz 1 trener  (nie wlicza się obsługi operatora boisk)

3. Uczestnicy zgłaszają swoją obecność u Animatora 

4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 

5. Obowiązku zakrywania ust i nos nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku

6. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC 

7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu

8. Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp. 

9. Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego 

10. Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.  
 
Powyższe zasady obowiązują na wszystkich 24 boiskach typu „Orlik” zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i jednostki oświatowe.