Przekazujemy do licytacji ubiegłoroczny puchar otrzymany od Adriana Miedzińskiego. Informacje o deklarowanych kwotach prosimy przesyłać na adres marketing@mosir.torun.pl   wraz z danymi kontaktowymi. Dochód z licytacji przekażemy na rzecz Fundacji Światło i Hospicjum Nadzieja.