W ramach akcji "Toruń za Pół Ceny" zapraszamy :

Lodowisko Tor-Tor (Ślizgawka) sobota 14.10.2017 od godz.13.00 do godz. 13.50

Miniaqupark  13-15.10.2017 Dwie godziny w cenie Jednej !!! 

więcej na http://torunzapolceny.pl/