Bardzo dziękujemy sponsorom za okazane serce :) Ostatnia prosta przygotowań :)