REGULAMIN

Toruń 28-30.06.2014
Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
Organizator: Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, ul.Bema 23/29 tel.56 6226700
wew.32 lub 10 fax 6226705, kom.501699695,501896629,
e-mail:mkltorun@gmail.com
Termin i miejsce: 28-30.06.0214 Stadion Miejski im.G. Duneckiego
Toruń ,ul.Bema 23/29
Program: Regulamin PZLA
Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne należy składać Domtel -Sport.
Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych. System zgłoszeń otwarty
będzie do dnia 23.06.2014 do godz. 20.00
Weryfikacja:
Odbędzie się w piątek 27.06.2014 w godz. 15.00- 20.00 oraz w czasie trwania zawodów w godz. w godz.9.00-13.00 na stadionie. Po południu 15.00- 18.00
Noclegi i wyżywienie:
Zamówienie na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora do dnia
18.06.2014. wg załączonego wzoru. Zamówienie powinno uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn /nocleg/
Koszt noclegu z wyżywieniem/3 posiłki/ 95,-zł osobodzień.
Zamówienie powinno zawierać podpis prezesa i osoby odpowiedzialnej za finanse.
Celem wystawienie wcześniej rachunku prosimy o dokładne podanie danych ilości osób, adres płatnika oraz NIP
Miejsca zakwaterowania i wyżywienia mieszczą się w akademikach, internatach ,hotelach
w pobliżu stadionu.
Biuro zawodów czynne będzie w piatek 27.06.2014 w godz.14.00-20.00
Opłaty: Koszty osobowe ponoszą uczestnicy klubu – płatne na konto MKL Toruń do dnia 25.06.2014 lub na miejscu gotówką. Uwaga!-kserokopię dokonanej opłaty
należy przedstawić organizatorom przy zgłaszaniu ekipy.
Inne:
Początek zawodów I dzień godz.10.00, II dzień -godz.10.00 ,III dzień 10 godz.
Szczegółowy program minutowy zamieścimy na stronie internetowej klubu najpóźniej
do 25.06.2014
Kontakt dot. noclegów i wyżywienia -L.Siołkowska tel.501896629 i M.Gęsicki
tel.501699695 lub mkltorun@gmail.com.

http://www.mkl.mosir.torun.pl/art/17/mistrzostwa-polski-2013.html