LATO 2014 W TORUNIU „WAKACJE Z ORLIKIEM” na obiektach MOSiR

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK

§ 1

 1. Celem turnieju jest promowanie sportu wśród młodych ludzi oraz zainicjowanie aktywnego trybu życia i spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich.

§ 2

1. Organizatorami Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn Toruń 2014 są:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej Organizatorem).

 1. Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn Toruń 2014” (zwany dalej turniejem) rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami Organizatora.

§ 3

1. Turniej rozgrywany jest na 3 szczeblach rozgrywkowych:

 • Eliminacje grupowe – od 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r. (poszczególne Orliki )

 • Półfinały - od 01.08.2014 r. do 12.08.2014 r. (wyznaczone Orliki )

 • Finał miejski – 22.08.2014 r. od godz. 9.00 – do 14.00 ( Stadion Miejski przy ul. Szosa Chełmińska 75 – sztuczna trawa)

§ 4

 1. Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych

  • Szkoła podstawowa – rocznik 2002 i młodsi

  • Gimnazjum – roczniki 1999- 2001

  • szkoła średnia / open

 1. Do dnia 31.07.2014 r. animatorzy poszczególnych Orlików podają koordynatorowi wyniki w celu ustalenia grup półfinałowych.

 1. Każda drużyna musi mieć jednego dorosłego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.

 2. Drużyny w kategorii Open dokonują jedynie zgłoszenia drużyny na karcie zgłoszeniowej.

 3. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem.

 4. Pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich ponosi rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku osoby dorosłej odpowiedzialność własna.

 5. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny ( np. ubezpieczenie szkolne).

 6. Opiekun musi posiadać kartę zgłoszeniową drużyny ( załącznik nr 1) oraz zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w Turnieju (załącznik nr 2).

 7. Zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie Turnieju następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił.

 8. Animator boiska zapewnia podstawową opiekę medyczną.

§ 5

 1. RUNDA ELIMINACYJNA – od 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r.

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn w poszczególnych kategoriach, eliminacje przeprowadzone będą systemem:

  • Ligowym

  • Grupowym

O systemie rozgrywek decyduje animator boiska.

 1. PÓŁFINAŁY - od 01.08.2014 r. do 12.08.2014 r.

01.08.2014 r. o godz. 20.00 – spotkanie animatorów oraz opiekunów drużyn, które awansowały do części półfinałowej. Spotkanie w sali konferencyjnej przy ul. Szosa Chełmińska 75.

Drużyny grają w grupach, systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż. W zależności od ilości grup należy wyłonić 3 finalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 1. FINAŁ - 22.08.2014 r. od godz. 9.00 – do 14.00

Odbędą się mecze finałowe dla wszystkich grup wiekowych, systemem „każdy z każdym”.

§ 6

 1. Zespół składa się z:

  • 10 zawodników, chłopcy lub dziewczynki, dopuszcza się drużyny mieszane.

  • maksymalnie dwóch osób dorosłych /opiekunów /w tym trenera

  • nie dopuszcza się do rozgrywek czynnych zawodników. Za czynnego zawodnika uważa się młodzika, trampkarza, juniora, seniora, który rozegrał co najmniej sekundę w rozgrywkach PZPN w sezonie 2013/2014.

Tylko taki skład zespołu dopuszczany jest do przebywania na boisku.

 1. Czas trwania meczu eliminacyjnego i półfinału wynosi 2 x 20 minut z 5 minutowa przerwą. W finale mecze trwają 20 min.

 2. Liczba zawodników jednocześnie przebywających na boisku w trakcie meczu wynosi 5+1 (bramkarz).

 3. W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian.

 4. Zawodnicy posiadają znaczniki otrzymane od animatora boiska.

 5. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim dopuszczalnym na boiskach Orlik, obowiązuje zakaz gry we wkrętach i lankach.

 6. Mecze finałowe zawodnicy mogą rozgrywać w lankach.

 7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5.

 8. Wymiary boiska: 56 x 26 m (+/- 15%)

 9. Wymiary bramek: 2x5 m

§ 7

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. W fazie eliminacyjnej i półfinałowej jest nim animator boiska lub dorosła osoba wyznaczona przez animatora. Spotkania finałowe sędziują animatorzy.

§ 8

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:

 • Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.

 • Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

 • Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej.

 • Zmiany zawodników w trakcie meczu dokonywane są w sposób lotny w określonej strefie linii bocznej.
  Liczba zmian w trakcie meczu jest nielimitowana.

 • Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni.

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

 • Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia.

 • W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika.

 • Czerwona kartka, będąca skutkiem drugiej żółtej kartki, powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek.

 • Minimalnie na boisku może przebywać 3 zawodników + bramkarz.

 • W przypadku wysoce niesportowego zachowania zawodnika nastąpi całkowite wykluczenie z turnieju.

§ 9

W zawodach eliminacyjnych i turnieju półfinałowym oraz finałowym punktuje się następująco:

 • za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty

 • za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt

 • za przegraną zero punktów

§ 10

 1. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:

  • Wynik bezpośredniego spotkania

  • Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju

  • Większa liczba strzelonych bramek

  • Mniejsza liczba straconych bramek

  • Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami

§ 11

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi turnieju.

§ 12

Koordynator Turnieju: Jacek Olszewski tel. 605 781 443, mail: mols2@op.pl

§ 13

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Karta zgłoszeniowa drużyny,

 2. Zgoda rodziców na udział w turnieju.

REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ PDF