Grupy dzieci, które zakwalifikowały się na Inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zostały o tym poinformowane e-mailem (w razie wątpliwości można skonsultować się telefonicznie: 56 674 44 01). Przypominamy, że uroczystość ta odbędzie się w piątek, 28 listopada 2014 r. o godz. 11.00 (i potrwa do godz. 12.30) na toruńskim lodowisku Tor-Tor. Głównym jej elementem będzie symboliczne zapalenie ogromnej wigilijnej świecy.

Uczniom podczas piątkowej Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, która odbędzie się pod hasłem Dziecko sercem rodziny, zapewniamy łakocie oraz rewię na lodzie, program artystyczny w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego, Kamila Czeszela oraz zespołu Skica, wizytę Mikołaja ze Śnieżynką, a może nawet żywego renifera..

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom polega na rozprowadzaniu świec, głównie w parafiach, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Wpływy uzyskane z tej akcji przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

Na lodowisku Tor-Tor podsumujemy również akcję "Warto być bohaterem". W ramach projektu "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" dzieci otrzymają kamizelki odblaskowe. Akcja ta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Prosimy, podobnie jak w ubiegłym roku, o przywiezienie, w miarę możliwości, i złożenie na stoisku oznaczonym logotypem Caritas (w foyer Tor-Tor-u) nowych zabawek do paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin.

Za wsparcie dziękujemy firmom: Erbud Oddział Toruń, Jago, Jutrzenka Colian, KSC S.A., Toruń-Pacific Sp. z o.o. i Nadleśnictwu Toruń.

Za pomoc jesteśmy wdzięczni służbom: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendzie Miejskiej Policji, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Toruniu, Placówce Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, Toruńskiej Grupie Ratownictwa PCK.

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.