WYNIKI :


Najliczniejsza rodzina : Państwo Raczkowscy
Najstarszy uczestnik : Andrzej Cienkowski 8000 m
Najmłodsze dzieci : Antonina Dąbrowiecka 50 m, Jakub Pokojski 1300 m
Najdłuższy dystans Andrzej Rauchfleisz 26950 m,Marzena Grzelak 20600m