Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych o odwołaniu obydwu Letnich Ślizgawek, które miały się odbyć 26 lipca 2015r. Pzepraszamy Wszystkich za wprowadzone zmiany.UWAGA - zmiana w harmonogramie Letnich Ślizgawek 2015r. !