ul. Szosa Chełmińska 75
87-100 Toruń 
Tel. 56 622 67 00  wew. 30

Kierownik: Mirosław Matecki tel. 606 857 923 e-mail: stadion@mosir.torun.pl 

Rezerwacje:  Edyta Sositko tel. 56 622 – 67 – 00 wew. 44 lub 698 695 579 e-mail: edyta.sositko@mosir.torun.pl 

Boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną pełnowymiarowe (91 x 55) z widownią na 620 miejsc siedzących 

Uprawiane dyscypliny: 

Hokej na Trawie :
KS Pomorzanin tel. 56 622 49 55